Anmäl aktivitet till lovprogrammet

LÄS MER

Nu går det åter igen att söka medel för sommarlovsaktiviteter.

I år har Mönsterås kommun sett till att prioritera medel till sommarlovsaktiviteter. Stöd från regeringen till sommarlovsaktiviteter finns inte längre. Sista ansökningsdag är den 17maj.

Föreningar i Mönsterås kommun kan söka bidraget för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter (sommarlovet i Mönsterås kommun är mellan 15/6-19/8). Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-18 år.
  • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Efter ansökan får föreningen svar om bidraget godkänns och bidragssumma. När aktiviteten är gjord ska föreningen skicka in kopior på kvitton och fakturor för att få ut bidragssumma.

Sommarlovsaktiviteterna kommer att presenteras i ett Sommarlovsprogram som delas ut till alla skolelever samt kommunens hemsida och mötesplatser för ungdomar.

Covid-19

Beroende på det nationella läget kan vissa aktiviteter behöva ställas in. Och arrangerande förening rekommenderas ha en handlingsplan för att följa de nationella riktlinjerna. Riktlinjerna hittas via folkhälsomyndigheten, kommunen och respektive nationellt förbund.

Kontakt
Folkhälsosamordnaren, 0499-178 57

Mer information
Du hittar mer information om våra lovprogram på hemsidan under skolans lovveckor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa