Anmäl aktivitet till lovprogrammet

LÄS MER

Nu går det åter igen att söka medel för sommarlovsaktiviteter.

I år har Mönsterås kommun sett till att prioritera medel till sommarlovsaktiviteter. Stöd från regeringen till sommarlovsaktiviteter finns inte längre. Sista ansökningsdag är den 23 maj.

Föreningar i Mönsterås kommun kan söka bidraget för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter (sommarlovet i Mönsterås kommun är mellan 11 juni och 23 augusti). Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-18 år.
  • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Efter ansökan får föreningen svar om bidraget godkänns och bidragssumma. När aktiviteten är gjord ska föreningen skicka in kopior på kvitton och fakturor för att få ut bidragssumma.

Sommarlovsaktiviteterna kommer att presenteras i ett Sommarlovsprogram som delas ut till alla skolelever samt kommunens hemsida och mötesplatser för ungdomar.

Följ allmänna råd och rekommendationer 

Varje förening ansvarar för att aktiviteten genomförs på ett smittskyddssäkert sätt enligt allmänna råd och rekommendationer från föreningens riksorganisation, folkhälsomyndigheten, regeringen och Region Kalmar län som gäller vid tidpunkten.

Kontakt
Folkhälsosamordnaren, 0499-178 57

Mer information
Du hittar mer information om våra lovprogram på hemsidan under skolans lovveckor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa