Anmäl aktivitet till lovprogrammet

LÄS MER

Sportlovsaktiviteter ska anmälas senast 31 januari 2022.
Lovaktiviteterna ska:

  • Vara för barn och unga i åldrarna 6-18 år.
  • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Aktiviteterna kommer att presenteras i ett sportlovsprogram som delas ut till alla skolelever samt kommunens hemsida och mötesplatser för ungdomar.

Följ allmänna råd och rekommendationer 

Varje förening ansvarar för att aktiviteten genomförs på ett smittskyddssäkert sätt enligt allmänna råd och rekommendationer från föreningens riksorganisation, folkhälsomyndigheten, regeringen och Region Kalmar län som gäller vid tidpunkten. Om hårdare restriktioner presenteras än de som gäller vid publiceringen av denna tjänst (11 jan 2022) kan alla aktiviteter som presenteras komma att ställas in helt.

Kontakt
Folkhälsosamordnaren, 0499-178 57

Mer information
Du hittar mer information om våra lovprogram på hemsidan under skolans lovveckor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa