Beställa tömning av slambrunn eller tank

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här tjänsten kan du beställa tömning av slambrunn eller tank.

Med den här tjänsten kan du beställa tömning av slambrunn eller tank inom 7-dagar. Du debiteras enligt gällande taxa.
Tänk på följande för att underlätta tömningen:

  • Vägen fram till slambrunnen eller tanken ska vara tillgänglig för ett tungt fordon.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt, märk gärna ut brunnslocket.
  • Brunnslocket måste vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt är 25 kilo), brunnslock som kan dras åt sidan får väga högst 35 kilo.
  • Avstånd mellan tömningsobjektet och plats där fordonet kan stå bör inte vara mer än 25 meter.
  • Vintertid ska vägen fram till slambrunnen eller tanken vara skottad och sandad.
  • Området kring slambrunnen eller tanken är öppet och inte blockerad av något.
  • Om du inte har förberett inför slamtömning kommer du debiteras bomkörning.
  • Mer information om regler och priser finner du här

Vid akut brunns- eller tanktömning mellan 08.00-12.00 och 13.00-16.00 ring:
Kundtjänst VA/Renhållning 0499-178 80

Övrig tid: kontakta GDL AB 0491-76 59 80

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Beställningen ska göras av fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa