Ansökan om eget omhändertagande av avfall (Matavfall, latrin och slam).

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska ta hand om en viss del av ditt avfall behöver du göra en anmälan.
Det kan vara:

  • Kompostering av matavfall från hushållet (läs mer här)
  • Eget omhändertagande av latrinavfall/urin (Läs mer här)
  • Eget omhändertagande av avfall från enskild avloppsanläggning (t.ex. slam)

Ändrat renhållningsabonnemang

Efter meddelat beslut kan ändring av abonnemang göras hos renhållningen i kommunen. 
Kundtjänst för vatten- och avlopp, renhållning. Tel: 0499-178 80

Mörkeskogs avfallsanläggning: kundtjanst-VA-Renh@monsteras.se
Telefontid: vardagar klockan 8-12 och 13-15

Avgift

En avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa