Grundskolan - ansökan om ledighet

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om ledighet för ditt eller dina barn som går i grundskolan.

Mottagare:
Lämna in den utskrivna och ifyllda blanketten till klassföreståndaren.

Kontakt:
Respektive skola, 0499-170 00