Ansökan om kommunalt driftbidrag till enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om kommunalt driftbidrag.

OBS! Från och med 2023  skall ansökan vara kommunen tillhanda senast den 31 dec för att få bidraget godkänt och utbetalat för kommande år.
Bidraget betalas efter godkännande ut under årets första kvartal.

Samlad information om driftbidrag hittar du här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Översiktskarta för aktuella vägar
  • Årsmötesprotokoll eller redogörelse för utfört arbete under året

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa