Cistern - ta ur bruk

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller företag göra din anmälan om cistern som ska tas ur bruk.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51
miljo@monsteras.se

Mer information:  
Här kan du läsa mer om cisterner.