Förskola, fritidshem och skolan - anmälan om drift

LÄS MER

Här kan du som ska starta en verksamhet med allmänpliktiga lokaler, som förskola, fritidshem och skola, göra din anmälan.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51
miljo@monsteras.se