Förskola, fritidshem och skolan - anmälan om drift

LÄS MER

Här kan du som ska starta en verksamhet med allmänpliktiga lokaler, som förskola, fritidshem och skola, göra din anmälan.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 010 - 353 70 00
miljo-bygg@monsteras.se