Bistånd enligt socialtjänstlagen - ansökan rör äldreomsorg och funktionsnedsatta

LÄS MER

Här kan du som brukare ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen som gäller äldreomsorg och omsorg för funktionsnedsatta personer.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Biståndsenheten
Box 54, 383 22 Mönsterås

Mer information:
Här kan du läsa mer om stöd inom äldreomsorgen och stöd för personer med funktionsnedsättning.