Anmälan om enklare byggärenden - kontrollplan utan kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du som är byggherre upprätta en kontrollplan för enkla ärenden som inte behöver ha en kontrollansvarig.

 I blanketten som du laddar ner genom att klicka på den blå länken till höger finns exempel på kontrollpunkter att använda till din kontrollplan, i vissa ärenden kan andra kontrollpunkter än de som finns med i listan vara aktuella. 
Endast kontrollpunkter som är aktuella i projektet ska vara med i kontrollplanen och kan kopieras in i mallen.

Postadress/postal address:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt/contact:
Miljö- och byggförvaltningen, 0499-170 00
miljo-bygg@monsteras.se

Mer information/more information:
Bygga nytt, ändra eller riva