Bygglov, anmälan - enklare byggärenden - kontrollplan utan kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du som är byggherre upprätta en kontrollplan för enkla ärenden som inte behöver ha en kontrollansvarig.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 56
planobygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om kontrollplan.