God man, förvaltare - intresseanmälan för uppdrag

LÄS MER

Här kan du som privatperson göra en intresseanmälan för uppdrag som god man.

Det finns många i vårt samhälle som idag inte klarar av att tillvarata sina ekonomiska och samhälleliga intressen på grund av ålder, sjukdom eller missbruk. Dessa människor behöver en god man som kan fungera som biträde åt dem. Godmanskapet är en frivillig hjälp som den hjälpbehövande tar emot. Den gode mannen är en intressebevakare, alltså ingen som ska utföra sociala insatser. Godmanskapet är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

Mer information:
0491-29369
overformyndare@hogsby.se