Förskola, skola - specialkost eller allergi

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare anmäla om allergi- eller specialkost i förskola och skola för ditt eller dina barn.

Mottagare
Lämna in den utskrivna och ifyllda blanketten till skolan eller förskolan.

Kontakt
Respektive skola och förskola, 010-35 37 000