Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

LÄS MER

Er förening kan söka lokalt aktivitetsstöd som betalas ut per träff och deltagare. Samlingen ska bestå av minst tre och högst 30 deltagare utöver ledaren. Ju fler medlemmar och träffar desto högre blir bidraget.

Ansökan ska skickas in senast den 15 augusti för vårsäsong och den 25 februari för höstsäsong. LOK-stöd närvarokort ska skickas in tillsammans med ansökan.

Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) och som ansöker via IdrottOnline får sin ansökan skickad automatiskt till kommunen.

Frågor om e-tjänsten

Oscar Ekstam
Oscar.Ekstam@monsteras.se