Borgerlig vigsel

LÄS MER

Här kan du som privatperson boka en borgerlig vigsel (vigsel utan religiösa inslag) med en av kommunens vigselförrättare. 

Kontakt:

kommun@monsteras.se
Kommunledningskontoret, 0499-171 22

Mer information:

Här kan du läsa mer om borgerlig vigsel.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. dina personuppgifter från Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa