Hygien - bassängbad

LÄS MER

Här kan du som ska starta en verksamhet som har bassängbad skicka in din anmälan.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 010 - 353 70 00
miljo-bygg@monsteras.se