Förtroendevald - ersättning förlorad semesterförmån

LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald ansöka om ersättning för förlorad semesterförmån.

Mottagare:

Mönsterås kommun, Personalavdelningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:

Personalavdelningen, 0499-170 00

Mer information:

Här kan du läsa mer om arvoden för politiker.