Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp

LÄS MER

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du fylla i en så kallad servisanmälan.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 010-353 70 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.