Bostadsanpassning - bidrag för reparationer, besiktning och underhåll

LÄS MER

Här kan du som fått bostadsanpassningsbidrag ansöka om bidrag för reparationer, besiktning och underhåll av anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 010-353 70 00
miljo-bygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.