Bostadsanpassning - bidrag för reparationer, besiktning och underhåll

LÄS MER

Här kan du som fått bostadsanpassningsbidrag ansöka om bidrag för reparationer, besiktning och underhåll av anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 59
planobygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.