Bygglov - lägeskontroll

LÄS MER

Här kan du som fått bygglov beställa en lägeskontroll, en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe, innan slutbesked kan utfärdas.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 56
planobygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om bygglov.