Servering alkohol - slutet sällskap

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för servering för ett slutet sällskap.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggförvaltningen
miljo-bygg@monsteras.se