Servering alkohol - slutet sällskap

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för servering för ett slutet sällskap.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Kommunledningskontoret
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
kommun@monsteras.se
Kommunledningskontoret, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om serveringstillstånd.