Felanmälan - gator, torg, parker, lek-/badplatser, nedskräpning och trafikskyltar

LÄS MER

Alla anmälningar som kommer till oss registreras, dokumenteras och besvaras. Du kan välja att lämna din felanmälan utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med ett svar.
Alla ärendena hanteras olika snabbt. I vissa fall kan du få besked direkt, i andra fall kan det handla om ärenden som är svårare att lösa, då kan det behövas mer tid.

Observera att akuta ärenden där livsfara föreligger felanmäler du INTE här det gör du via att  ringa 112.

Det är endast kommunens vägar du ska felanmäla i den här e-tjänsten. Vänd dig till Trafikverket med din felanmälan om vägen är deras, och till den privata väghållaren om det gäller en privat väg.

Gäller det belysning hänvisar vi till följande e-tjänst: Felanmälan - Trasig belysning - Mönsterås kommun (monsteras.se)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa