Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola - skadeanmälan

LÄS MER

OBS! När du klickar på "Till extern e-tjänst" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.

Här kan du som vårdnadshavare anmäla en skada som omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Anmälan ska göras på försäkringsbolagets hemsida, öppna e-tjänsten och tryck på "Anmäl skada", sedan "Person" och sist "Kommunolycksfall".

Kontakt:
skador@protectorforsakring.se