Bidrag till drift, underhåll och investeringar av föreningsägda anläggningar

LÄS MER

Fritidsföreningar som har stora verksamhetskostnader, planerar större investeringar/projekt eller bär extra höga drift- och underhållskostnader för sin anläggning kan söka om extra verksamhets- och investeringsbidrag.

Ansökan ska göras senast den 31 mars. Ansökan kan göras efter 31 mars men ingen garanti för bidrag kan då ges beroende på övriga ansökningar och budget. En tydlig motivering och en kostnadsberäkning ska bifogas ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Oscar Ekstam
Oscar.Ekstam@monsteras.se