Ansökan om vägbidrag för nysträckning, förbättrings- och beläggningsarbeten till enskild väg. (Särskilt driftbidrag).

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om kommunalt nyinvesteringsbidrag för enskild väg.

Ansökan ska omfatta styrelsebeslut på arbetet, offert samt faktura för arbetet, samt uppgifter om vem som är ordförande och kassör och i vägsamfälligheten.

  • Komplett ansökan ska vara lämnad till Mönsterås kommun senast 1 september om utbetalning ska kunna ske samma år. Utbetalning sker normalt i november/december och i mån av budgetutrymme. Om medlen för året inte räcker sätts projektet i kö.
  • Om projektet är godkänt av Trafikverket ska godkänt beslut och besiktningsprotokoll bifogas ansökan, samt utdrag att bidrag från Trafikverket har inkommit till vägsamfälligheten.
  • Om projektet inte är finansierat av Trafikverket ska besiktningsprotokoll tas fram och bifogas ansökan.
  • I mindre komplexa projekt kan besiktning och syn utföras av tjänsteman på Tekniska förvaltningen. Vägsamfälligheten ska i sådant fall i god tid samråda  med Tekniska förvaltningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Översiktskarta för aktuella vägar
  • Årsmötesprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa