Utplacering av blomlådor - tillstånd och grannemedgivande

LÄS MER

Här kan du som vill ställa ut blomlådor på din gata, för att skapa en lugnare trafikmiljö, ansöka om tillstånd.

I ansökan finns ett granneintyg, minst hälften av de boende längs gatan ska godkänna att blomlådorna placeras ut.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 65

Mer information:
Här kan du läsa mer om blomlådor på gatumark.