Utplacering av blomlådor - tillstånd och grannemedgivande

LÄS MER

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 010-353 70 00

 

 

Mer information:
Här kan du läsa mer om blomlådor på gatumark.