Fullmakt/begäran om kopia av annans journal

LÄS MER

Här kan du begära fullmakt för att ta del av annans journal.

Mottagare:

Mönsterås kommun, Socialförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås
Telefon:  0499-170 00