Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

LÄS MER

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd. En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och en målpunkt på rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.
Information till dig som ansöker för första gången:
När din ansökan och läkarintyg inkommit till Mönsterås kommun kommer du få ett brev hemskickat med ”underlag till ansökan” här kommer du behöva signera samt bifoga ett foto.
Läkarintyg ska alltid bifogas till din ansökan. Handläggningstiden är i normala fall ca: 4 veckor.