Klagomål och synpunkter i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål och synpunkter i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Mottagare

Mönsterås kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen, 0499-170 00

barnutbildning@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om synpunkter och klagomål.