Klagomål och synpunkter i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål och synpunkter i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Barn- och utbildningsförvaltningen, 0499-170 00

Mer information:
https://www.monsteras.se/Foervaltning/Barn-och-utbildningsfoervaltningen/Klagomaal