Dricksvattenanläggning

LÄS MER

Här kan du som driver en livsmedelsverksamhet anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om enskilda avlopp.