Enskilt avlopp - entreprenörsrapport/kvalitetsförsäkran

LÄS MER

Här kan du som entreprenör och fastighetsägare upprätta en kvalitetsförsäkran eller entreprenörsrapport, vid nytt anlagt enskilt avlopp.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51

Mer information:
Här kan du läsa mer om enskilda avlopp.