Ansökan om stimulansbidrag - kultur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  1. Bidraget avser att stödja sådan verksamhet som inte kan inrymmas under någon fastställd bidragsgrupp men som nämnden för Kultur- och fritid finner angeläget att stödja, t ex
    projekt eller insatser som främjar bygden och stärker den lokala identiteten.
  2. Ansökan görs löpande under året på fastställd blankett (Ansökan om stimulansbidrag kultur) och ska vara Kultur- och fritidskontoret till handa minst en månad innan planerat genomförande.

Följande behövs för e-tjänsten

  • För att kunna utnyttja denna tjänst krävs bank-id.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa