Bostadsanpassning - bidrag

LÄS MER

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 59
planobygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.