Ansökan om evenemangsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Evenemanget ska bidra till ett starkare föreningsliv och/eller näringslivs-utveckling. Det ska locka stor publik och/eller deltagare i alla åldrar, och vara öppet för alla.
Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt bidrag till evenemang i Mönsterås kommun hos Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast tre månader innan planerat evenemang, och förhandsbesked om bidrag lämnas skriftligt till arrangören. Efter genomfört evenemang ska återrapportering ske. Beviljat evenemangsbidrag utbetalas mot faktura från den sökande organisationen. Bidraget betalas ut under förutsättning att det som överenskommits mellan Mönsterås kommun och arrangören uppfyllts.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa