Krossnings- och sorteringsverk

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare anmäla om anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51
miljo@monsteras.se