Skola - schema korttidstillsyn

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om schema för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år.

Mottagare:
Lämna in den utskrivna och ifyllda blanketten till enhetschefen, assistenten eller personalen på korttidsboendet Ugglan.

Mer information:
Här kan du läsa mer om korttidstillsyn och korttidsboendet Ugglan.