Anmälan om dagvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten, vilket innebär att du måste göra en anmälan om dagvattenanläggningen. Detta enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.

Vid anmälan av ny anläggning ska detta göras till Miljö- och byggnadsnämnden minst 6 veckor före beräknad byggstart. Anmälan ska även ske i god tid innan ändring av befintlig anläggning som kan medföra väsentlig förändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Avgifter

Kostnaden för handläggningen av anmälan fastställs av kommunfullmäktige varje år. Mer information hittar du här

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa