Bostadsanpassning - återställningsbidrag

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om bidrag för att återställa fastigheten från anpassningar som gjorts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 010-353 70 00
miljo-bygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.