Avfall - mottagande av inert/icke-farligt avfall till deponi

LÄS MER

Här kan du som företagare skriva i en mottagandeblankett för inert/icke-farligt avfall till deponi som ska deponeras vid kommunens avfallsanläggning.

Mottagandeblanketten fylls i av avfallsproducenten och lämnas av transportören i samband med avlämnandet till avfallsanläggningen.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 010-353 70 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om avfall och återvinning för företagare.