God man, förvaltare, förmyndare - redogörelse (C)

LÄS MER

Du ska tillsammans med årsredovisningen lämna en redogörelse på en särskild blankett över ditt arbete under året. Redogörelsen ingår i underlaget för överförmyndarens granskning och måste bifogas. Det är redogörelsen som är underlag vid bedömningen av arvodet, därför är det viktigt att den är detaljerad så att överförmyndaren får en riktig uppfattning över ärendets karaktär.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

Mer information:
0491-29369
overformyndare@hogsby.se