Bygglov - grannes yttrande

LÄS MER

Här kan du som sökt bygglov samla in dina grannars yttrande om den planerade byggnaden eller åtgärden.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 56
planobygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om grannars möjlighet att påverka.