Miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Här kan du skicka in din anmälan gällande miljöfarlig verksamhet.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51
miljo@monsteras.se