Hushållsavfall - kompostering

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare anmäla kompostering av organiskt hushållsavfall från ert hushåll.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 010 - 353 70 00
miljo-bygg@monsteras.se