Hushållsavfall - kompostering

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare anmäla kompostering av organiskt hushållsavfall från ert hushåll.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51
miljo@monsteras.se