Klagomål och synpunkter i Socialförvaltningens verksamheter

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål och synpunkter i Socialförvaltningens verksamheter.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Socialförvaltningen, 010-353 78 03

Mer information:
Här kan du läsa mer om synpunkter och klagomål.