Ansökan om kulturbidrag till dokumentation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

1.   Bidrag ges till utgivning av dokumentation och inventeringar som har anknytning till  
      Mönsterås. Beslutet gäller i två år. Inom ramen för bidraget ska ett (1) exemplar av 
      dokumentationen tillfalla samtliga biblioteksenheter i kommunen.

2.   Ansökan görs löpande under året och ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen till handa  
      innan arbetet med dokumentationen påbörjas.

3.   Bidraget kan även sökas av privatperson som då personligen ansvarar för att bidraget används
      enligt riktlinjerna och på i ansökan angivet sätt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • För att kunna utnyttja denna tjänst krävs bank-id.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa