Förening - Slutredovisning kulturevenemangsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här slutredovisas tidigare beslutade kulturevenemang. Redovisningen ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast en månad efter det att evenemanget ägt rum. 

Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef Patrik Byström
0499 - 172 10
patrik.bystrom@monsteras.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-id för login och signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa