Lotteri - sammanställning

LÄS MER

Här kan du redovisa en sammanställning för lotteri i din föreningsverksamhet.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
Kommunledningskontoret, 0499-170 00
kommun@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om lotteritillstånd.