Ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Mönsterås kommun göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. 

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter på kommunens hemsida.

Din folkbokföringsadress ändrar du hos Skatteverket.

Ansökan via e-tjänst

Du loggar in och signerar din ansökan med giltigt BankID. Är ni två som söker ska ni båda signera ansökan.

Nyansökan

Om det är första gången du ansöker kommer du och eventuell medsökande att kallas till nybesök på socialtjänsten. Vid nybesöket ges information om ekonomiskt bistånd och en planering för din väg till självförsörjning kommer att påbörjas.

Till nybesöket ska följande tas med:

  • Kontoöversikt för hushållets samtliga konton, vuxna som barn
  • Kontoutdrag för samtliga konton 4 månader bakåt i tiden
  • Aktuell inkomstdeklaration
  • Hyresavtal eller inneboendekontrakt
  • Utgifter och fakturor tre månader bakåt i tiden
  • Vid sjukdom – aktuellt sjukintyg eller medicinskt underlag
  • Vid arbetslöshet - planering med Arbetsförmedlingen exempelvis med handlingsplan, jobbredovisning eller liknande
  • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg
  • Id-handling eller pass, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök
  • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket

Återansökan

Vid återsökan ska kontoutdrag för alla familjemedlemmars konton samt eventuella kvitton för mediciner och läkarbesök den senaste månade skickas in digitalt med ansökan.

Gör en provberäkning

På socialstyrelsens webbplats kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.  Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäkningssystemet.

Mottagare:

Mönsterås kommun, Individ- och familjeomsorgen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:

Individ- och familjeomsorgen, 010-353 78 19

Mer information:

Här kan du läsa mer om ekonomiskt bistånd