Vatten och renhållning - ägarbyte av fastighet

LÄS MER

Om du har sålt, ärvt eller gett bort en fastighet som gåva där det finns hus för bostadsändamål måste du anmäla ägarbytet till Mönsterås kommun.  

Vem ska skicka in anmälan och varför? 

Kommunen får ingen information om ägarbyte från Lantmäteriet eller Skatteverket när du säljer, ärver eller ger bort en fastighet som gåva. Detta måste du som säljare eller arvtagare själv göra.  

Som säljare är du är betalningsskyldig fram till att ägarbytet är klart hos Lantmäteriet. Och du är ansvarig för de kostnader som kan komma på fastigheten gällande vatten och renhållning fram till att ägarbytet. 

Tänk på att handläggningen hos Lantmäteriet kan ta några månader. 

Du får en flytt- eller slutfaktura 

När ägarbytet är klart hos Lantmäteriet får du en flytt- eller slutfaktura av kommunen. Där är avgifterna korrigerade utifrån datumet när de nya ägarna tog över, det vill säga köpedatumet.  

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avläsningsvärde från vattenmätare om fastigheten har kommunalt vatten
  • Adressuppgifter till både säljare och köpare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa