Trädfällning och röjning på kommunal mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in önskemål om du vill att kommunen ska slyröja eller fälla träd på kommunens mark. Handläggning av önskemål sker i oktober månad. Önskemål måste vara inskickat i E-tjänsten senast 30 september för att kunna åtgärdas följande vintersäsong.

Bedömning görs utifrån följande kriterier:

• Trädets betydelse för området som helhet

• Trädets ekologiska och estetiska värde

• Trädets kondition

Träd eller vegetation som har en överhängande risk att falla över byggnader eller platser där mycket folk rör sig prioriteras vid trädfällningsinsatser. Det samma gäller insatser för att skapa trafiksäkerhet, trygga stråk eller insatser för att förbättra belysningseffekt.

 

  

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning krävs.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa