Hushållsavfall - uppehåll i hämtning

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare göra uppehåll i sophämtningen.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 010-353 70 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om avfall och återvinning för företagare.