Förtroendevald - intyg om förlorad arbetsinkomst

LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Personalavdelningen
Box 54, 383 Mönsterås

Kontakt:
Personalavdelningen, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om arvoden.